Reiki is…

Energetisch In en Uitloggen!

Love to Tell You about Reiki!

Reiki is het geschenk van het universum aan de mens om te helen. Simpel as that.

En toch complex. Want de tradities van de Reiki zijn inmiddels verspreid geraakt over de gehele wereld. De oorspronkelijke meester Mikao Usui verkreeg via meditaties een sleutelsysteem van symbolen. Deze symbolen bleken de helpers om energie vrij , voorwaarde-loos en oordeel-loos te laten vloeien. En om de energie haar werk te laten doen. En op welke wijze dat uitpakt, is altijd af te wachten. Ik gebruik voor Reiki en Energiewerk graag de muziekmetafoor.

Het universum is de componist.

De reikigever is het instrument.

De Reiki is de klinkende muziek.

De Muziek zoekt luisterend publiek.

Dit publiek is de Reiki-ontvanger.

Metafoor voor Reiki
Carola

Ik bied diverse cursussen aan over Reiki. 

"Carola. Waarom zijn jouw cursussen zo uitgebreid?"

Omdat ik goede Reiki Healers wil afleveren die weten wat ze te wachten staat en die weten hoe ze de Reiki op juiste manier kunnen toepassen.'

Eerste Graads Reiki kunnen:

handen opleggen en daarmee fysieke klachten van het lichaam verlichten door energie te laten stromen. De behandeling heeft een fysiek karakter, de reiki is op de plaats en de tijd van de behandeling bij de cliënt.

Tweede Graads Reiki kunnen:

alles wat de eerste Graads reiki kan. Daarnaast kunnen zij behandeling geven op afstand. De behandelingen kunnen ook reiken naar het verleden of naar de toekomst. De verdieping in de tweede graad is met name deze mogelijkheid: tijd en locatie loslaten om over deze grenzen van de 4e dimensie heen te kunnen helen.

Derde Graads Reiki kunnen:

alles wat de eerste en tweede Graads ook kunnen. Daarnaast worden ze Reiki Masters genoemd. Zij bezitten de kennis om anderen in te wijden en op te leiden als 1e, 2e en 3e graad. Ook kan een Reiki Master op Supervisie niveau waarnemen wat een ander aan energie werkzaamheden verricht.

Producten die ik met Reiki verder heb:

Share This: