Improviseren

Verbeeld en imagineer met muziek, Improviseer vanuit vrijheid, Soleer en Straal. (V.I.S.)

Interesseer je leerlingen, prikkel hun fantasie en beeldend vermogen

Winst

  • je leerling improviseert vanuit de alfa-modus – de state of mind waar kinderen

    in zitten als ze geconcentreerd spelen

  • je zet improvisatie in als brug tussen geleerde techniek
  • vrij spel en spel met / vanaf noten krijgt een extra dimensie
  • je leerlingen stralen in eigen muzikale creaties en improvisaties
  • jij speelt en soleert als nooit eerder – ook wanneer je klassiek geschoold bent!

    Daardoor gaan leerlingen voor jou. En jij voor hen!

Share This: