Muziekdidactiek: lesgeven en instructie geven

Muziekdidactiek

Muziekdidactiek: Vind je eigen muzikale toon voor heldere instructie

Muziekdidactiek, verwachtingen en heldere instructie als sleutels tot een vruchtbaar leerklimaat. Welke muziekdidactiek aspecten maken het leerklimaat optimaal? Met als resultaat gemotiveerde, explorerende en leergierige leerlingen? Die met muzikaal plezier aan het werk gaan?

Het muzikale leerklimaat dient zo ingericht te zijn dat de leerling in staat is zich te ontplooien binnen een veilige setting op een prettige manier. de muziekdidactiek kan je daarbij helpen. Over leren en motivatie zijn veel theorieën geschreven. De motivatie om leerlingen aan het leren te krijgen variëren van straffen (minst effectief) tot belonen (wel op de juiste manier) tot begeleiden (wat is dat precies) tot mindgrowth-coachend werken.

Werkt nu alles voor iedereen? Nee.

Zijn er elementen te noemen die universeel geldig zijn die een geschikt leerklimaat vormgeven? Ja. En die ook geschikt zijn als muziek-didactische uitgangspunten.

Te weten:

  • Veilig leerklimaat
  • Helderheid in de verwachtingen van de docent naar de leerling.
  • Instructies die passend zijn bij het niveau en level van de leerling waarbij de voorgaande punten verwerkt zijn.
Muziekdidactiek

Muziekdidactiek: hulp bij het vinden van de juiste toon in de communicatie naar je leerling!

Vorming, Veiligheid & Verwachtingen

Bij vorming denk ik aan een kneedbare massa, zoals deeg. Maar ook aan het prachtige proces wat er speelt tussen leraar en leraar wanneer de verstandhouding goed is. Woorden, gesprekken, de rust en ruimte die bij het lesgeven aanwezig zijn; al deze elementen maken dat een (jonge) musicerende persoon, geïnspireerd raakt om beter te worden in datgene waar hij voor komt: muziek maken in al zijn facetten. Dus is het zinnig om al deze elementen op te nemen in je eigen muziekdidactiek. Je eigen les-format en lesplan.

Veiligheid is in mijn optiek het allerbelangrijkste element in een les. En dient ten allen tijden gewaarborgd te worden. Veiligheid is de poort naar een open geest. Wanneer je leerling zich veilig voelt is hij of zij bereid om over innerlijke grenzen heen te stappen om zo tot innerlijke groei te komen. De persoonlijkheidsontwikkeling is niet los te knippen van de ontwikkeling in het musische vak.

Wat betekent dat, veiligheid?

Uiteraard is er sprake van fysieke veiligheid. Wanneer het noodzakelijk is een leerling aan te raken, bijvoorbeeld om een spiergroep aan te duiden of te laten voelen, dient dit vanuit een uiterst zorgvuldige en respectvolle manier te gebeuren.

Veiligheid komt ook terug in de manier waarop je je woorden kiest om een leerling te corrigeren of om te vertellen waarom een bepaalde frase of passage niet goed is.

Hieronder staan een paar woorden, die in zichzelf een trigger hebben voor bepaalde gevoelens. Doe deze oefening intuïtief. Wat je nodig hebt is 5 minuten tijd, een plek waar je even rustig bij jezelf kan zijn en pen en papier.

Oefening Triggerwoorden.

Setting: stel je voor, je bent leerling. Je hebt net ongelofelijk je best gedaan om iets mooi voor te spelen op je instrument. Het was zeker niet vlekkeloos, maar je hebt de sfeer al aardig weten neer te zetten. Vol verwachting kijk je naar je docent. Hoe die reageert.

Hieronder staan twee reacties van een docent. Beschrijf in 5 woorden na het lezen hoe jij je VOELT.

Reactie van Docent 1 – Gaby:

“Ik kon de melodielijn niet helemaal volgen. Vorige keer heb ik ook al gezegd dat je op de passage harder moet studeren. Je moet de adempauzes beter inhouden, zoals ik al eerder zei.“

Schrijf nu in 5 steekwoorden op HOE je je VOELT!

Reactie van Docent 2 – Taty:

“Wel done. Mooie sfeer. Ik vond vooral dit motief goed uitgewerkt. Deze verfraaiing hoort niet bij deze stijl, maar is goed uitgevoerd. Komt zo aan bod. Hier zit een technisch probleem. Dat werken we later uit. En op deze plek kan je beter uitademen in plaats van in, dan haal je deze passage beter.”

Schrijf nu opnieuw in 5 steekwoorden op HOE je je VOELT!

Pak nu de beschrijving van de eerste docent – Gaby en werk deze om naar een reactie die vanuit dezelfde positieve lijn en sfeer geschreven is, zoals de tekst van Gaby. En doe het ook andersom, maak van de Taty reactie een negatief sfeerbeeld, zodat je weet hoe dat werkt in je hoofd 😉 Deze mag je mailen naar office@zilverzout.nl. En dan ga ik er op reageren 😉

Voor nu:

Welke van de twee reacties motiveert je om meteen aan het werk te gaan om het beter te laten worden waar je mee bezig bent? En waaraan ligt dat nu precies?

Bij feedback geven op een gespeeld stuk of een etude, of welk onderdeel dan ook in de muziekles, is een eerste punt van aandacht het verschil tussen oordelen of reflecteren. En daarover gaat mijn volgende blog. 

Wil je jezelf checken? Stuur dan de antwoorden van de opdrachten die ik hierboven beschreef naar: office@zilverzout.nl. Ik reageer erop!

Share This: